GAUSS

UrbanPlanner

GAUSS UrbanPlanner je web aplikacija koja je namjenjena za automatizaciju aktivnosti općinskih službi za prostorno planiranje i urbanizam.

Aplikacija je razvijena s ciljem da se ubrza i olakša složen i dugotrajan proces izdavanja različitih saglasnosti i dozvola, kao što su urbanistička saglasnost, građevinska i upotrebna dozvola.

Web aplikacija GAUSS UrbanPlanner omogućava jedan logičan radni tok od zaprimanja zahtjeva, praćenja promjena statusa predmeta do izdavanja rješenja ili odbijanja zahtjeva.

GAUSS UrbanPlanner, primjer općine Konjic

© 2018 Gauss d.o.o. All rights reserved.

Gauss d.o.o. Stupine B2, 75000 Tuzla BiH | Tel: +387 35 363 110 / Fax: +387 35 255 131
Maršala Tita 7, 71000 Sarajevo BiH | Tel: +387 33 202 547 / Fax: +387 33 202 547

Pratite nas