GAUSS

WebCity

WebCity je modularno Intranet/Internet GIS rješenje koje je namjenjeno za lokalne uprave.

Njegova osnovna prednost je u sposobnosti integracije različitih poslovnih procesa koji se realizuju u okviru službi ili odjela lokalne uprave. Svaki modul u WebCity sistemu predstavlja zaseban poslovni proces koji obuhvata skup aktivnosti neophodnih za izvršavanje servisa namjenjenih građanima ili drugim korisnicima (službama).

 

GAUSS WebCity, primjer kantona Sarajevo

© 2018 Gauss d.o.o. All rights reserved.

Gauss d.o.o. Stupine B2, 75000 Tuzla BiH | Tel: +387 35 363 110 / Fax: +387 35 255 131
Maršala Tita 7, 71000 Sarajevo BiH | Tel: +387 33 202 547 / Fax: +387 33 202 547

Pratite nas