GAUSS

WebPresenter

GeoPortal koji omogućava da se predstavite vašim partnerima i korisnicima putem online interaktivne karte.

GAUSS WebPresenter nudi jednostavan izbor tematskih slojeva za prikaz, kao i optimiziranu pretragu po svim atributima podataka.

Prezentacija podataka:

● Lokacija važnih poslovno-administrativnih institucija i organizacija

● Poslovne i javne infrastrukture

   (logistika, transport, saobraćaj, komunikacije, finansije…)

● Javne bezbjednosti i civilne zaštite

● Katastra (nekretnina, komunalnih vodova i uređaja, zelenih površina)

● Komunalne infrastrukture

● Prostorno-planske dokumentacije

GAUSS WebPresenter, primjer web portala Grada Mostara

© 2018 Gauss d.o.o. All rights reserved.

Gauss d.o.o. Stupine B2, 75000 Tuzla BiH | Tel: +387 35 363 110 / Fax: +387 35 255 131
Maršala Tita 7, 71000 Sarajevo BiH | Tel: +387 33 202 547 / Fax: +387 33 202 547

Pratite nas