DBMS – SISTEMI BAZE PODATAKA

Standardna geoprostorna baza

Standardna baza podataka je bazirana na Oracle tehnologiji i jedinstvena je po tome što:

● Podržava sve poslovne aplikacije sa prvoklasnim performansama, sigurnošću, dostupnošću i skalabilnosti

● Radi na Windows, Linux i Unix operativnim sistemima uz jednostavno upravljanje sa automatizovanim mogućnostima

Napredna geoprostorna baza

Napredna baza podataka za organizaciju je bazirana na vrhunskoj Oracle tehnologiji koju prati Oracle Spatial – napredan mehanizam za upravljanje svim vrstama prostornih podataka.

Napredni mehanizam upravljanja bazom podataka nudi najsavremeniju funkcionalnost:

 

● Zaštite od ispada servera, ljudske greške i smanjuje vrijeme downtime (vrijeme izvan produkcije)

● Sigurnosti podataka do nivoa zapisa uz fini auditing, transparentnu enkripciju i potpuni opoziv podataka

● Visokih performansi za skladištenje podataka (data warehousing), online analitičkog procesiranja i data mininga

● Jednostavnog upravljanja cjelokupnim životnim ciklusom i za najveće baze podataka

Oracle Database, primjer integracije Oracle BI sa LI

© 2018 Gauss d.o.o. All rights reserved.

Gauss d.o.o. Stupine B2, 75000 Tuzla BiH | Tel: +387 35 363 110 / Fax: +387 35 255 131
Maršala Tita 7, 71000 Sarajevo BiH | Tel: +387 33 202 547 / Fax: +387 33 202 547

Pratite nas