GIS

MapInfo Pro

MapInfo Pro je moćno rješenje za kartografiju i prostorne analize.

Uz MapInfo Pro organizacije kreiraju i održavaju centralizovan sistem upravljanja podacima, dok se klijentima, saradnicima i poslovnim partnerima omogućava pristup, pretraživanje i korištenje podataka.

MapInfo Pro vam putem kartografske vizualizacije olakšava prezentaciju poslovnih podataka. Jasno demonstrira relacije između prostora i podataka zahvaljujući detaljnim kartama i grafici.

PBS MapInfo Pro, primjer za područje BiH

Spectrum Spatial Analyst

Spectrum Spatial Analyst je poslovno okruženje dizajnirano da vam pruži potpune i široko primjenjive lokacijske mogućnosti rješavajući na taj način razne poslovne probleme.

Pomaže vam da centralizujete upravljanje vašim geografskim informacionim sistemom i podacima, te ih prezentirate kroz standardizirani interfejs koji može koristiti praktično bilo koji klijent.

Spectrum Spatial Analyst vam također pruža efikasan način za publikovanje informacijski bogatih karata na webu, te omogućava jednostavan korisnički pristup i interakciju za korisnike koji nisu GIS eksperti.

PBS SSA jednako radi na svim platformama

CAD/BIM/GIS integracija

Integracija GIS sistema sa CAD i BIM komponentama, modeliranje podataka za BIM i digitalizacija arhive prema BIM metodologiji.

Building Information Modeling (BIM) je nova procedura / alat u procesu upravljanja projektima tokom cijelog ciklusa razvoja projekta (planiranje / projektovanje / gradnja i održavanje objekata).

Uključuje:

● Isporuku licenci

● Kreiranje modela podataka za BIM

● Digitalizacija arhive prema usvojenoj metodologiji

● Smještanje digitaliziranih podataka na server

● Integracija BIM i GIS baze podataka na način da korisnici jednostavno prelaze iz jednog u drugi pogled podataka.

CAD/BIM/GIS integracija, primjer općina Travnik

© 2018 Gauss d.o.o. All rights reserved.

Gauss d.o.o. Stupine B2, 75000 Tuzla BiH | Tel: +387 35 363 110 / Fax: +387 35 255 131
Maršala Tita 7, 71000 Sarajevo BiH | Tel: +387 33 202 547 / Fax: +387 33 202 547

Pratite nas