PROSTORNI PODACI

Već više od 18 godina GAUSS radi na prikupljanju, analizi, migraciji i distribuciji prostornih podataka.

Posjedujemo veliku biblioteku rasterskih podataka (skenirane i georeferensirane karte svih razmjera, satelitske i ortofoto snimke iz različitih perioda), vektorskih podataka (vektorizirane topografske karte razmjera 1:200.000, 1:50.000, 1:25.000 i 1:10.000; kao i druge tematske karte geološkog i geomorfološkog karaktera), tabelarnih podataka (statističkih podataka iz različitih razdoblja, demografskih podataka i sl.), digitalnih modela terena (cijela BiH sa okolnim državama u rezoluciji 20 m, veći gradovi u rezoluciji 5 m), digitalnih modela gradova decimetarske preciznosti dobijenih LIDAR tehnologijom.

 

Osnovna infrastruktura: administrativne granice općina/ naseljenih mjesta/ mjesnih zajednica, luke, aerodromi, granični prelazi, turizam, kultura i obrazovanje.

Prirodna obilježja: hidrografija, klimatske zone, namjena i korištenje zemljišta, pedologija, geologija, padavine, šumski pokrivač, digitalni model terena.

● Privreda i infrastruktura: privredni objekti, transportni koridori, detaljne karte ulica, 3D modeli gradova, telekomunikacije, elektroenergetska infrastruktura.

● Demografski podaci: demografski podaci po polnoj strukturi/starosti/obrazovanju, privredni pokazatelji.

 

GAUSS Data, primjer za područje BiH

© 2018 Gauss d.o.o. All rights reserved.

Gauss d.o.o. Stupine B2, 75000 Tuzla BiH | Tel: +387 35 363 110 / Fax: +387 35 255 131
Maršala Tita 7, 71000 Sarajevo BiH | Tel: +387 33 202 547 / Fax: +387 33 202 547

Pratite nas