Projekat „Zeleni otoci“

 

Regionalni lider na polju integracija geoinformacionih sistema Gauss d.o.o. Tuzla je učestvovao u realizaciji projekta  „Zeleni otoci“ koji je sufinanciran od strane Evropske Unije, a u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina u suradnji sa PLOD Centar – Centar za promociju lokalnog razvoja Bihać.

 

Generalni cilj projekta „Zeleni otoci“ je pridonijeti poboljšanju kvalitete života kroz promociju okoliša, putem zajedničkih aktivnosti očuvanja i zaštite prirode Zadarske županije i Unsko – sanskog kantona, dok je specifični cilj očuvati, revitalizirati i promovirati odabrane urbane zelene površine na području Općine Bosanska Krupa, Općine Bihać i Zadarske županije, te kroz definirane aktivnosti pojačati i učvrstiti prekogranični dijalog.

Gauss d.o.o. je u skladu sa  ugovorom implementirao integralnu WebGIS aplikaciju za prezentaciju prostornih podataka – Gauss WebPresenter u Općini Bosanska Krupa, a u Općini Bihać je instaliran softver za naprednu GIS analizu i kartografiju, odgovarajući računarski sistem, te GNSS uređaj za precizno prikupljanje podataka na terenu.

Uspostava GIS-a u web okruženju omogućiće korisnicima projekta „Zeleni Otoci“ pristup postojećim podacima na svim nivoima, kvalitetniju prezentaciju podataka, te pristup informacijama širokom spektru korisnika na lak i jednostavan način, a sve u cilju boljeg upravljanja odabranim zelenim površinama.